Fork Team - Analiza Danych


dr inż. Marcin Studnicki

Rolnik i biostatystyk tęga głowa, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju testy statystyczne. Rozumie zawiłości wielu eksperymentów. Ludzkim głosem mówi nie tylko w Wigilie, chociaż kropki nazywa punktami. Adiunkt w Katedrze Doświadczalnictwa i Bioinformatyki SGGW. Pełnomocnik do spraw klastra Katedry Doświadczalnictwa i Bioinformatyki SGGW >>

WYKSZTAŁCENIE
 • 2012 – doktor nauk rolniczych, dyscyplina agronomia, Wydział Rolnictwa i Biologii
 • 2008 – magister rolnictwa, specjalność „Agronomia i agrobiznes”, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
 • 2007 – inżynier rolnictwa, specjalność „Informatyka w rolnictwie”, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

  WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin >>
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego >>

  CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH
 • EUCARPIA – European Association for Research on Plant Breeding >>
 • Polskie Towarzystwo Biometryczne >>

  KURSY I SZKOLENIA
 • „Summer Course in Genetic Data Analysis” 11 – 15 czerwca 2012, North Carolina State University, Praga, Republika Czeska
 • „I Warsztaty Biometryczne” 14-15 październik 2010, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików
 • „Metody statystyczne oparte na liniowych modelach stałych, losowych i mieszanych w zastosowaniach do doświadczalnictwa, genetyki i hodowli roślin”, 13-15 października 2009, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików
 • „Metody klasteryzacji hierarchicznej w biologii”, 18-20 czerwca 2009, Instytut Oceanologii, Sopot


 • DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE
 • Metody badań rolniczych – kierunek rolnictwo, studia magisterskie
 • Analiza danych doświadczalnych – kierunek rolnictwo, studia magisterskie
 • Planowanie eksperymentu – kierunek technologia żywności, studia magisterskie
 • Metody statystyczne w biologii – kierunek biologia, studia magisterskie
 • Statystyka matematyczna – kierunek rolnictwo, studia inżynierskie
 • Zastosowanie komputerów – kierunek biologia, studia licencjackie
 • Technologia informacyjna – kierunek technologia żywności, studia inżynierskie
 • Informatyka – kierunek rolnictwo, studia inżynierskie


 • REALIZACJA PROJEKTÓW BADAWCZYCH
 • Badanie uwarunkowania plonu ziarna odmian pszenicy ozimej przez cechy plonotwórcze roślin. Projekt własny N N310 091136, Kierownik: prof. dr hab. Jan Rozbicki
 • Efektywność metod pobierania próby przy tworzeniu kolekcji podstawowej kupkówki pospolitej. Projekt promotorski N N310 066339, Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Mądry


 • PUBLIKACJE
 • Studnicki M., Mądry W., Schmidt J. 2013. Comparing the efficiency of sampling strategies to establish a representative in the phenotypic-based genetic diversity core collection of orchardgrass (Dactylis glomerata L.). Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 2013 (in press) >>
 • Michalska K. Studnicki M. 2013. The effect of the presence of quiescent female nymphs, males and their spermatophores on spermatophore placement in two species of eriophyoid mites. Experimental and Applied Acarology 2013 (in press) >>
 • Golba J., Rozbici J., Gozdowski D., Sas D., Mądry W., Piechociński M., Kurzyńska L. Studnicki M., Derejko A. 2013. Adjusting yield components under different levels of N applications in winter wheat. International Journal of Plant Production 7: 139-150 >>
 • Mądry W., Paderewski J., Rozbici J., Gozdowski D., Golba J., Piechociński M., Studnicki M., Derejko A. 2012. Plonowanie odmian pszenicy ozimej w różnych środowiskach - jednoroczna seria PDOiR. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 263:189-204 (in polish)
 • Studnicki M., Mądry W. 2012. Metodyka statystyczna pobierania próby do tworzenia kolekcji podstawowej roślinnych zasobów genowych: przegląd dorobku. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 263:129-160 (in polish)
 • Studnicki M., Mądry W., Schmidt J. 2012. Wielowymiarowa analiza zmienności genotypowej cech rolniczych w kolekcji zasobów genowych kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata L.). Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 263:105-128 (in polish)
  Więcej publikacji


 • KONFERENCJE NAUKOWE
 • XVth Meeting of the EUCARPIA Section Biometrics in Plant Breeding, Stuttgart Niemcy 5 – 7 września 2012 “Comparing efficiency of sampling strategies to establish a representative in phenotypic-based genetic diversity core collection of orchardgrass (Dactylis glomerata L.)” (poster)
 • European Plant Genetic Resources Conference, Wageningen, Holandia, 5 – 7 kwiecień 2011. Studnicki M., Mądry W., Schmidt J. “Comparing efficiency of sampling strategies to establish a core collection of orchard grass (Dactylis glomerata L.) based on agronomic data” (poster)
 • „Ochrona zasobów genowych roślin uprawnych”, Zakopane, 20 – 23 września, 2009 M. Studnicki, W. Mądry, W. Kociuba „Efektywność metod pobierania próby w tworzeniu kolekcji podstawowej pszenżyta jarego przy użyciu danych fenotypowych” (referat)
 • 19th EUCARPIA CONFERENCE, Genetic resources section, Lublana, Słowenia, 26-29 maja 2009 – M. Studnicki, W. Mądry, W. Kociuba „Validation of sampling procedures to developing a core collection of Polish spring triticale germplasm resources” (poster)
 • IX Międzynarodowe Sympozjum „Genetyka Ilościowa Roślin Uprawnych" Kudowa Zdrój 13 – 16 czerwca 2011 – Studnicki M., Mądry W., Schmidt J. „Ocena efektywności metod pobierani próby służących do tworzenia kolekcji podstawowej kupkówki pospolitej” (referat)
 • „Nauka dla hodowli roślin uprawnych” Zakopane 2 – 6 luty 2009 rok – M. Studnicki, W. Mądry, T. Śmiałowski „Porównanie efektywności metod statystycznych tworzenia kolekcji podstawowej na przykładzie pszenicy jarej” (referat)


 • AUTORSTWO OPROGRAMOWANIA
 • Studnicki M., Dębski K. 2012. Pakiet ccChooser 0.2.6 – oficjalne repozytorium dla środowiska R (CRAN) >>

  Nauka-Polska
  Mail: studnicki.marcin@gmail.com
 • CopyRight: ForkTeam & BadCompany 2011