Klaster Obliczeniowy SGGW
FTP

Klaster KRASNAL

STRONA TESTOWA INFORMACJE NIE AUTORYZOWANE

Pierwszy klaster obliczeniowy w Katedrze Doświadczalnictwa i BioInformatyki utworzono w roku 2007 w oparciu o komputery znajdujące się w pracowniach. Oparty był on o system operacyjny Windows XP Professional, a zastosowanym oprogramowaniem był system Condor. Użytkowanie klastra nie było jednak bezpieczne ponieważ obliczenia często były przerywane w wyniku przypadkowego wyłączenia komputerów.

Z tego powodu w roku 2008 zamówiono w Silicon Graphics Inc. klaster dedykowany. Jednakże do roku 2011 klaster wykorzystywany był mało efektywnie z powodu bardzo skomplikowanego sposobu wykonywania obliczeń. Był to bardziej zbiór węzłów na które logowano się oddzielnie niż klaster sensu stricte.

W roku 2011 studenci Tomasz Banasiuk i … wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w ramach prac magisterskich oprogramowali w pełni działający klaster obliczeniowy.


CopyRight: Konrad Dębski 2012-2023