Klaster Obliczeniowy SGGW
FTP

Zasady dotyczące limitów

Krótka instrukcja obsługi klastra

Szablon skryptu sh

#!/bin/bash
username=`whoami`
cd /mnt/sterhome/$username
...

R

R --vanilla < skrypt.r

Schrödinger

$SCHRODINGER/bmin filename

Matlab

w przygotowaniu ...

Modeller

mod9v8 filename.py

UCSF DOCK 6

w przygotowaniu ...

CopyRight: Konrad Dębski 2012-2021